[Series] Livestream Facebook chém gió Nguyên lý kế toán cùng Mr. Đức Thắng

Đây là chuỗi bài “chém gió” về Nguyên lý kế toán được thực hiện trên Page Học ACCA online – Virtual Class. Mình sẽ tổng hợp các video Livestream lại topic này nhé 😉

SECTION 4 – 07/12/2016

Nội dung: Phương trình kế toán, báo cáo tài chính

Download handwriting: TẠI ĐÂY

Các bạn xem từ phút số 9 nhá!

Link Facebook: https://www.facebook.com/ACCA.VirtualClass/videos/385143455153212/ 

=> Tìm hiểu khoá học nền tảng ACCA về kế toán tài chính bằng tiếng Anh ONLINE (lớp học ảo Virtual Class) và khóa học CƠ BẢN VỀ KIỂM TOAN NỘI BỘ (Học ONLINE): http://tinyurl.com/MrDucThangonline 

SECTION 3 – 30/11/2016

Nội dung: Phương trình kế toán, báo cáo tài chính

Download handwriting: TẠI ĐÂY

Các bạn xem từ phút số 9 nhá!

Link Facebook: https://www.facebook.com/ACCA.VirtualClass/videos/381275875539970/

=> Tìm hiểu khoá học nền tảng ACCA về kế toán tài chính bằng tiếng Anh ONLINE (lớp học ảo Virtual Class) và khóa học CƠ BẢN VỀ KIỂM TOAN NỘI BỘ (Học ONLINE): http://tinyurl.com/MrDucThangonline 

SECTION 2 – 23/11/2016

Nội dung: Báo cáo tài chính, Chuẩn mực kế toán

Download handwriting: TẠI ĐÂY

Các bạn xem từ phút số 3:40 nhá!

Link Facebook: https://www.facebook.com/ACCA.VirtualClass/videos/377742295893328/

=> Tìm hiểu khoá học nền tảng ACCA về kế toán tài chính bằng tiếng Anh ONLINE (lớp học ảo Virtual Class) và khóa học CƠ BẢN VỀ KIỂM TOAN NỘI BỘ (Học ONLINE): http://tinyurl.com/MrDucThangonline 

SECTION 1 – 20/11/2016

Nội dung: Phương trình kế toán, báo cáo tài chính

Download handwriting: TẠI ĐÂY

Các bạn xem từ phút số 9 nhá!

Link Facebook: https://www.facebook.com/ACCA.VirtualClass/videos/376391736028384/ 

 (To be updated…)

by Trương Đức Thắng (FCCA, CIA, MSc)

=> Tìm hiểu các lớp học đang được đào tạo bởi Mr Thắng Trương:  https://truongducthang.com/courses/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s