Khóa học “Tư duy tài chính cá nhân”

Khóa học Tư duy tài chính cá nhân – học ONLINE
Khóa học quản lý tài chính cá nhân được đúc kết từ những kiến thức và kinh nghiệm của Thắng. Khóa học bao gồm 7 tiếng video. Khóa học phù hợp với những bạn muốn tìm hiểu về tư duy để tạo đột phá trong quản lý tài chính cá nhân. 

Mục tiêu khóa học

Học viên tham gia khóa học sẽ nắm được các kiến thức và tư duy về tài chính cá nhân để có thể thay đổi về tình trạng tài chính cá nhân của mình và sống hạnh phúc hơn.

Nội dung khóa học

ND

Đối tượng học viên

Các bạn chưa biết quản lý tài chính cá nhân và cần tiếp cận các phương pháp tư duy về tài chính cá nhân. Khóa học phù hợp với những bạn mới ra trường đi làm và gặp khó khăn trong việc quản lý chi tiêu, cũng như khó khăn trong việc ra các quyết định đầu tư từ khoản tiết kiệm của bản thân.

Thời lượng học tập

Tương đương khoảng 07 giờ video. Dự kiến hoàn thành khóa học trong 1-2 tuần.

Thời hạn sử dụng tài khoản: 06 tháng.

Thông tin học phí, ưu đãi, lịch học

Học phí 1.000.000 VNĐ.

10 thoughts on “Khóa học “Tư duy tài chính cá nhân”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s