Thông báo về việc chấm dứt mọi hợp tác với Phan Thiện Đăng Khoa

Thông báo: về việc chấm dứt mọi hợp tác với bạn PHAN THIỆN ĐĂNG KHOA (15/10/1988 – Đà Nẵng). Phan Thiện Đăng Khoa đã đến làm việc cùng team mình từ 04/2020 và thực hiện chung một số dự án, tuy nhiên trong quá trình làm việc Phan Thiện Đăng Khoa đã tạo ra một số vấn đề gây ảnh hưởng đến việc hợp tác. Vì vậy, bằng bài viết này mình thông báo về việc chấm dứt mọi hợp tác với Phan Thiện Đăng Khoa tại các công ty của bên mình là Green Beli, TOP Sinh Viên, Liberzy. Đồng thời chấm dứt mọi vai trò của mình tại công ty X8 Solutions do Phan Thiện Đăng Khoa làm Giám đốc. Nay mình thông báo để các đối tác và bạn bè được biết.

Về lý do chấm dứt hợp tác, mình sẽ chia sẻ với mọi người nếu không đạt được thỏa thuận từ phía Phan Thiện Đăng Khoa trong vài ngày tới. Trong thời gian này, đề nghị Phan Thiện Đăng Khoa phối hợp để thực hiện chấm dứt hợp tác và khắc phục hậu quả đã gây ra.

Link thông báo trên Facebook: https://facebook.com/story.php?story_fbid=183457116830662&id=100054991235716

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s