Bàn kinh doanh: Hàn Tín tìm đất dụng võ

Hàn Tín là Đại tướng quân gây dựng cơ nghiệp tạo nền tảng cho 400 năm nhà Hán. Trước khi làm đại tướng quân thì Hàn Tín có nhiều lần chịu nhục khi đang trong quá trình học tập. CHỊU NHỤC 1. Sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của Hàn Tín càng thêm khốn … Continue reading Bàn kinh doanh: Hàn Tín tìm đất dụng võ

Bàn kinh doanh: chuyện cái ngõ cụt

Trong kinh doanh, có vẻ các vị trí có ngõ cụt không được đẹp về phong thủy cho lắm. Cũng chính vì vậy mà người ta sẽ tìm cách né tránh kinh doanh ở những chỗ ngõ cụt như vậy. Bản thân tôi thì cảm thấy thú vị với ba câu chuyện về cái ngõ cụt … Continue reading Bàn kinh doanh: chuyện cái ngõ cụt

Bàn kinh doanh: Hàn Tín và “5 tài”, “10 lỗi”

Hàn Tín là danh tướng thời Hán, đây là nhân vật được người đời kính trọng bởi tài năng của ông. Ở Việt Nam cũng đã có các danh nhân nhắc về Hàn Tín như Nguyễn Du có hai bài thơ viết về Hàn Tín, Lê Quý Đôn cũng viết một bài, vua Trần Anh … Continue reading Bàn kinh doanh: Hàn Tín và “5 tài”, “10 lỗi”

Bàn kinh doanh: Hàn Tín làm đại tướng quân

Hàn Tín được Lưu Bang phong một phát lên Đại tướng quân từ một chức độ úy nhỏ nhoi, trước đó chưa cầm quân bao giờ. Điều này khiến cho các tướng sĩ khác không phục. Hàn Tín đã hỏi các vị tướng quân: "Cho ngài 10 vạn đại quân, điều phối ra sao đây? … Continue reading Bàn kinh doanh: Hàn Tín làm đại tướng quân

HIỂU CHI PHÍ ĐỂ GIẢM ĐƯỢC CHI PHÍ

HIỂU CHI PHÍ ĐỂ GIẢM ĐƯỢC CHI PHÍ "Tăng doanh thu, giảm chi phí" là câu dường như được các doanh nghiệp nhắc đi nhắc lại trong các cuộc họp. Điều đó là dễ hiểu, bởi "Doanh thu - Chi phí = Lợi nhuận". Và dường như các doanh nghiệp tập trung vào việc tăng … Continue reading HIỂU CHI PHÍ ĐỂ GIẢM ĐƯỢC CHI PHÍ