Bàn kinh doanh: Hàn Tín làm đại tướng quân

Hàn Tín được Lưu Bang phong một phát lên Đại tướng quân từ một chức độ úy nhỏ nhoi, trước đó chưa cầm quân bao giờ. Điều này khiến cho các tướng sĩ khác không phục. Hàn Tín đã hỏi các vị tướng quân:
“Cho ngài 10 vạn đại quân, điều phối ra sao đây? Ngài tính toán chưa? 20 vạn? 100 vạn thì sao?”. Lúc ấy, quân Lưu Bang chỉ có 10 vạn. Các tướng đều không biết làm thế nào, một vị tướng quân hỏi Hàn Tín: “Vậy ngươi điều phối ra sao?”
Hàn Tín: “Ta chỉ cần 10 vị tướng quân nghe theo mệnh lệnh là có thể thống soái 100 vạn đại quân. Ta là đại tướng quân, không phải người cầm quân, mà là người cầm tướng. Tra thiên văn, quan địa thế, thông thạo binh pháp, túc trí đa mưu, nói phải làm, làm phải quyết đoán, thưởng phạt phân minh, ra lệnh phải làm. Mọi người ở đây, có ai phù hợp với yêu cầu đó không?”
Áp dụng trong kinh doanh:
1. Học theo Hàn Tín:
1.1 Khi điều hành một công ty chỉ có khoảng 10 người thì trong đầu phải nắm được cách điều hành một công ty có đến hàng trăm người. Khởi đầu nhỏ nhưng chí phải lớn, kiến thức phải uyên thâm.
1.2 Trong điều hành doanh nghiệp, cần thiết kế một quy trình chỉ đạo và kiểm soát (hay còn gọi là quản trị doanh nghiệp). Như vậy, chỉ cần quản các nhân sự quản lý cấp dưới mình, không phải trực tiếp đi quản một nhân sự cấp thấp. Lúc ấy tất điều hành được một lượng nhân lực lớn trong công ty.
1.3 Hàn Tín không biết dùng sức đánh trận nhưng được làm Đại tướng quân bởi kiến thức uyên thâm khiến người khác bái phục. Trong kinh doanh cũng vậy, bạn có thể là giám đốc một công ty sản xuất quần áo cho dù bạn không có kỹ năng may một chiếc áo. Tuy nhiên, bạn phải thông hiểu tất cả mọi thứ trong doanh nghiệp để có thể điều phối mọi nguồn lực trong doanh nghiệp của mình.
2. Học theo Lưu Bang: Lúc công ty ít người thì dựa vào nhân công, lao động thân quen để khởi nghiệp. Khi muốn mở rộng quy mô, lúc này mọi thứ phức tạp hơn đòi hỏi kỹ năng quản lý cao cấp mà nhân lực hiện tại không đáp ứng được thì phải tìm người tinh thông về lĩnh vực quản lý về làm điều hành.

by Trương Đức Thắng (FCCA, CIA, MSc)

=> Tìm hiểu các lớp học đang được đào tạo bởi Mr Thắng Trương:  https://truongducthang.com/courses/

One thought on “Bàn kinh doanh: Hàn Tín làm đại tướng quân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s