LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO TÂN SINH VIÊN

LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO TÂN SINH VIÊN Anh vốn dốt tiếng Anh và giờ vẫn đang học mà mấy hôm nay nhiều bạn tân sinh viên hỏi anh về cái vụ học tiếng Anh này quá. Thôi mạn phép viết một ít vì anh cũng như các bạn, cấp 3 anh học ở … Continue reading LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO TÂN SINH VIÊN

Một số trang về kiến thức tài chính kế toán bằng tiếng Anh

Một số trang về kiến thức kế toán cũng như tài chính bằng tiếng Anh mà mình hay đọc. Rất hữu ích nhé! Ai có kênh nào hay nữa thì comment để mình update share cho mọi người nhé! 1. Websites: 1.1. Kế toán: http://www.accountingcoach.com/ 1.2 Kế toán: http://accounting-simplified.com/ 1.3. Kế toán: http://accountingexplained.com/ 1.4. Kế toán: https://www.acowtancy.com/ 1.5. Kiến … Continue reading Một số trang về kiến thức tài chính kế toán bằng tiếng Anh

KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM Một số bạn mình cho rằng làm ở công ty VN không cần tiếng Anh là không phải học. Mình đã gặp "một phòng kế toán của doanh nghiệp nhà nước kéo nhau đi học" chỉ bởi vì công ty của họ mới ký hợp tác … Continue reading KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

KINH NGHIỆM ĐỌC TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH

KINH NGHIỆM ĐỌC TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH Nhiều bạn hỏi về các tự học ACCA. Tự học ACCA quan trọng nhất là khả năng ĐỌC HIỂU và TỪ VỰNG là nhân tố chính dẫn đến sự ĐỌC tiếp nhận thông tin và sau đấy não mới xử lý để HIỂU được. Nhiều … Continue reading KINH NGHIỆM ĐỌC TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH