TRADE-OFF, BẠN CÓ DÁM ĐÁNH ĐỔI?

Chúng ta thật dễ dàng "thần tượng" một ai đấy hoặc dễ dàng tìm kiếm được “cảm hứng” hay “động lực” để rồi nó chết yểu sau một vài ngày. Đơn giản thôi, vì khi đứng trước quyết định phải “đánh đổi” thì chúng ta lại dễ dàng thiên về chui vào vùng an toàn … Continue reading TRADE-OFF, BẠN CÓ DÁM ĐÁNH ĐỔI?

LỘ TRÌNH CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT AOF

LỘ TRÌNH CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT AOF Nếu coi đỗ đại học là chiến thắng thì sau ngày nhập học ở khu vực hội trường 700 thì cuộc đời nhiều bạn có nhiều lối rẽ khác nhau. Có những bạn ngủ quên trên chiến thắng với hậu quả là nằm trong danh sách đến … Continue reading LỘ TRÌNH CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT AOF

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỎI Ở ĐẠI HỌC

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỎI Ở ĐẠI HỌC THẾ NÀO LÀ GIỎI? Trước hết, cần phải định nghĩa thế nào là GIỎI đã. “Theo tôi” (tức là ý kiến cá nhân nên miễn bình luận) thì GIỎI tức là phát triển toàn diện về mọi mặt, và cái “mọi mặt” đấy ở đây lại theo … Continue reading LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỎI Ở ĐẠI HỌC