Một số trang về kiến thức tài chính kế toán bằng tiếng Anh

Một số trang về kiến thức kế toán cũng như tài chính bằng tiếng Anh mà mình hay đọc. Rất hữu ích nhé! Ai có kênh nào hay nữa thì comment để mình update share cho mọi người nhé!

1. Websites:

1.1. Kế toán: http://www.accountingcoach.com/

1.2 Kế toán: http://accounting-simplified.com/

1.3. Kế toán: http://accountingexplained.com/

1.4. Kế toán: https://www.acowtancy.com/

1.5. Kiến thức tài chính kế toán: http://www.investopedia.com/

1.6 http://opentuition.com/ Dành cho những bạn nào học ACCA nhé!

1.7. Tiếng Anh chuyên ngành: http://www.english4accounting.com/

1.8 IFRS learning resources: đây là tài liệu tổng hợp tất cả các nguồn chính thống về học IFRS (chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế):
http://www.ifrs.org/use-around-the-world/education/pages/Learning-Resources.aspx

1.9 Kiểm toán nội bộ (chuẩn mực quốc tế về KTNB): https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx

1.10 Kiểm toán nội bộ (tài liệu, giấy tờ làm việc, quy trình): https://www.knowledgeleader.com

2. Youtube Channels:

2.1 ORUaccounting : bài giảng của giáo sư M. Ray Gregg cực kỳ hay và dễ hiểu
https://www.youtube.com/channel/UCGxMfa-TaDIMmctvBCGjwIw

2.2 Sasha Evdakov . Anh này dạy về mảng phân tích, quản trị tài chính
https://www.youtube.com/channel/UCANbiv7ZczMkNh67X2IYMrA

2.3 Business English Pod
https://www.youtube.com/channel/UCIiFsAO2Gh_vu8OStpjl16A

2.4 Investopedia: kênh này cực thích vì giải thích ngắn gọn, dễ hiểu
https://www.youtube.com/channel/UCvwFhI0mrIWDiZUabRapS5Q

2.5 MoneyWeekVideos:
https://www.youtube.com/channel/UCKrz9GW8_Dtm41aOc05S4Vg

2.6 EHow Finance:
https://www.youtube.com/user/ehowfinance

2.7 Accounting Full Course của JCCC
http://tinyurl.com/zq6zkgb

by Trương Đức Thắng (FCCA, CIA, MSc)

=> Tìm hiểu các lớp học đang được đào tạo bởi Mr Thắng Trương:  https://truongducthang.com/courses/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s