Chương trình FIA (Foundation in Accountancy) là gì?

Thấy các bạn sinh viên và thậm chí một số trung tâm đào tạo gọi nhầm FIA là chứng chỉ. Mình giải thích một chút cho rõ về chương trình FIA.
FIA gồm có 3 chứng chỉ con con bên trong bao gồm:

11052518_10202765529098915_547068391903797589_n

1. Introductory Certificate in Financial and Management Accounting
Được cấp sau khi hoàn thành hai môn:
– FA1 Recording Financial Transactions
– MA1 Management Information

2. Intermediate Certificate in Financial and Management Accounting
Được cấp sau khi hoàn thành hai môn:
– FA2 Maintaining Financial Records
– MA2 Managing Costs and Finance

3. Diploma in Accounting and Business
– FAB Accountant in Business (F1 ACCA)
– FMA Management Accounting (F2 ACCA)
– FFA Financial Accounting (F3 ACCA)

Như vậy thì FIA chỉ là một “chương trình học” chứ không phải chứng chỉ. Sau khi học xong phần Diploma in Acocunting and Business thì học viên có thể chọn một trong hai con đường:
– Học tiếp để lấy CAT.
– Chuyển sang học chương trình ACCA và tiếp tục với môn F4.

So với ngày xưa thì bây giờ học đã dễ hơn nhiều (trước các môn T5 T6 T7 còn thi viết giờ thì chuyển sang trắc nghiệm). Học phí thì quá rẻ so với ngày xưa ($215/môn) và giáo viên thì có nhiều kinh nghiệm giảng dạy hơn. Tuy nhiên có thực tế là số lượng người đi học các chương trình thế này không nhiều hơn trước là bao cả. Tương lai của mình do mình chọn 🙂

by Trương Đức Thắng (FCCA, CIA, MSc)

=> Tìm hiểu các lớp học đang được đào tạo bởi Mr Thắng Trương:  https://truongducthang.com/courses/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s