Tên gọi các môn học của ACCA

Từ tháng 09/2018, các môn học ACCA có những thay đổi trong tên gọi, trong đó có những thay đổi sau:

1. Thay đổi tên cấp độ

– Knowledge level => Applied Knowledge
– Skills level => Applied Skills
– Professional level => Strategic Professional

Theo mình thì phần thay đổi tên ở cấp độ này không ảnh hưởng gì lắm, mọi người vẫn gọi quen là các môn Knowlege, Skills hay Professional.

2. Gộp môn P1 và P3 thành môn Strategic Business Leader (SBL)

Hai môn này được gộp lại để tạo ra một môn học mang tính chiến lược hơn. Và môn học sau khi gộp lại cũng sát hơn với chương trình MSc liên kết với University of London. Việc gộp hai môn này lại đã khiến số môn phải hoàn thành ACCA giảm từ 14 xuống 13 môn.

3. Đổi ký hiệu các môn học

Việc đổi tên các môn học này khiến mình thấy “khó chịu” nhất vì các gọi tên cũ mình thấy khá dễ nhớ, bây giờ đổi sang tên ký tự viết tắt của môn học thực ra không dễ nhớ cho lắm 😀 Mặc dù việc đổi ký hiệu đã diễn ra rất lâu nhưng mọi người vẫn quen gọi theo tên cũ như F8 thay cho AA. Để nhớ tên cũ/mới thì các bạn xem bảng sau nhé.

ACCAexamname

by Trương Đức Thắng (FCCA, CIA, MSc)

=> Tìm hiểu các lớp học đang được đào tạo bởi Mr Thắng Trương:  https://truongducthang.com/courses/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s