Exam history transcript

Trong My ACCA có mục xem lại lịch sử các kỳ thi. Hôm nay mò mẫm thấy lại toàn bộ quá trình học và thi nên mình chia sẻ lên đây để các bạn tham khảo và rút kinh nghiệm.

Mình bắt đầu học CAT năm 2008, thi một số môn năm 2009 rồi ngừng. Đến năm 2011 thì học tiếp lên ACCA. Trong quá trình học ACCA thì một lần bỏ thi môn F8, và một lượt thi trượt môn P3.

 

re1re2

by Trương Đức Thắng (FCCA, CIA, MSc)

=> Tìm hiểu các lớp học đang được đào tạo bởi Mr Thắng Trương:  https://truongducthang.com/courses/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s