Dùng sách cũ 5 năm trước để học F3 có được không?

Có nhiều bạn thắc mắc về việc dùng sách mới, sách cũ trong việc học ACCA. Câu trả lời sẽ liên quan đến việc Syllabus các năm có thay đổi hay không? Ở đây mình tổng hợp lại Syllabus 5 năm gần đây của môn F3 để xem có những gì thay đổi nhé.

Syllabus từ 01/09 đến 31/08/2016: CÓ THAY ĐỔI
Capture

Thay đổi này không đáng kể, chủ yếu đổi lại tên thuật ngữ là Revaluation Surplus và Intra-group Trading, nói rõ hơn về việc phải nắm được AVCO gồm cả periodic và continuous. => Coi như không có thay đổi gì hết.

Syllabus từ 01/09 đến 31/08/2017: CÓ THAY ĐỔI

2

Bỏ “Other comprehensive income”. Phần này cũng không trọng yếu trong môn F3.

Syllabus từ 01/09 đến 31/08/2018: KHÔNG THAY ĐỔI SO VỚI NĂM 2017

Syllabus từ 01/09 đến 31/08/2019: KHÔNG THAY ĐỔI SO VỚI NĂM 2018

Syllabus từ 01/09 đến 31/08/2020: CÓ THAY ĐỔI

3

Bỏ Fair Presentation thay bằng Prudence (Thận trọng). Về Prudence thì trong kế toán VN cũng có nhắc đến nên các bạn có thể tìm đọc, rất dễ hiểu.

Discount Allowed và Discount Received được tách ra để phản ánh phần Discount Allowed theo IFRS15. Ở đây sẽ có sự khác biệt về hạch toán theo IAS 18 và IFRS15 về cách ghi nhận Discount Allowed.

Các phần khác cũng chỉ làm rõ thêm chứ không cần lưu ý gì.

Syllabus từ 01/09 đến 31/08/2021: KHÔNG THAY ĐỔI SO VỚI NĂM 2020

Như vậy trong 5 năm qua thì lượng thay đổi kiến thức trong Syllabus của môn F3 rất nhỏ, chưa đến 1% khối lượng kiến thức trong Syllabus. Vì vậy, các bạn hoàn toàn có thể học sách cũ được viết từ cách đây… 5 năm. Đương nhiên, nếu như vậy thì các nhà xuất bản sẽ rất khó bán sách, và mỗi năm họ thường “update” thêm một xíu để ra bản mới và bán. Ví dụ trong Revision Kit thì sẽ thêm một vài câu trắc nghiệm. Như vậy, nếu không có sách mới thì các bạn có thể học sách cũ của môn F3 nhé. Đối với các môn học khác, các bạn cũng tìm syllabus để so sánh và xem có dùng được sách cũ hay không (lưu ý có một số môn sẽ thay đổi khá nhiều).

by Trương Đức Thắng (FCCA, CIA, MSc)

=> Tìm hiểu các lớp học đang được đào tạo bởi Mr Thắng Trương:  https://truongducthang.com/courses/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s